جلسه با کمیته امداد شهرستان

مدیر سایت
کمتر از یک دقیقه4530

گزارش جلسه امروز با کمیته امداد
6 اردیبهشت 1400 :
جلسه با حضور ریاست اداره فنی و حرفه ای و ریاست کمیته امداد شهرستان و هیات مدیره انجمن و مسئول آموزش کمیته ساعت 9 شروع شد.
در جلسه مذکور بعد از صحبت های رئیس 2 اداره، انجمن با طرح موردی مانع و راهکارهای قرارداد و نیازمند تفاهم نامه در بندهای زیر شد
❌همکاری امداد تنها با اعضا انجمن
❌امکان تسویه 2 مرحله قرارداد
❌بند معافیت مالیاتی و مفاصا حساب
❌تخفیف ثابت از قیمت کشوری
❌پیگیری واریزی مددجو ها از بابت بدهی به اموزشگاه ها

در ادامه جلسه جناب اقای عظیمی با طرح موارد و نیاز به رعایت قوانین امداد در اجرای هر چه بهتر دوره ها با اعضا تایید کردند.

ایشالا با جلسه اعضا با بخش اموزش اداره تفاهم نامه در چند روز اینده اماده و جهت امضا و اجرایی شدن پیش خواهد شرفت

لینک کوتاه
http://anjoman-mianeh.ir/?p=5528

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

شما باید وارد شده برای ارسال نظر.