بخشنامه تعیین شهریه آموزشهای مهارتی سال 1398

مدیر سایت
01:416070

به استناد ماده 68فصل دوازدهم ضوابط و دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره اموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، نرخ شهریه آموزش های مهارتی نظری،عملی پروژه ی که در جلسه مورخ 1397/01/19 هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای کشور به تصویب رسیده ،رعایت موارد زیر الزامی بوده و در صورت هرگونه انحراف ،تخلف محسوب می شود و بامتخلفان مطابق جدول تخلفات و نحوه ی برخورد با آن ، ماده 76 فصل پانزدهم ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اراده امورآموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد بر خورد خواهد شد.

لینک کوتاه
http://anjoman-mianeh.ir/?p=5411

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

شما باید وارد شده برای ارسال نظر.