جلسه شیوه اجرایی ایران مهارت

مدیر سایت
کمتر از یک دقیقه565

صورت جلسه تاریخ 21/08/97

موضوع جلسه: شیوه اجرایی اجرای ایران مهارت

جلسه با نام خدا در ساعت 9 صبح شروع شد،در این جلسه در مورد شیوه اجرای طرح ایران مهارت در مدارس بحث گردید، همکاران نظر مثبت در مورد نحوه جذب مدارس توسط انجمن فنی حرفه ای داده شد. همکاران تصمیم بر این گرفتند که در صورت تماس از مدرسه آن را به اقای ایلغاری ارجاع بدهند و خودشون مستقیم وارد به قراداد با اداره نشوند.لیست ارسالی برای آموزش و پرورش بعدا به انجمن داده شود تا تقسیم مدارس انجام گیرد. همچنین پلن یک نظارت و ارزیابی مورد تایید نشد و فقط پلن 2 به بعد (اجرای دوره با مربی و ..) در دستور کار گرفت.

لینک کوتاه
http://anjoman-mianeh.ir/?p=5397

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.